Radionica “Sustavi za e-učenje”

30 Nov by Administrator

Radionica “Sustavi za e-učenje”

Radionica “Sustavi za e-učenje” održana je 15. i 29. studenog 2022. u prostorijama II. osnovne škole Varaždin i Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu.
Predavači su bili Izv. prof. dr. sc. Igor Balaban i Dr. sc. Miran Zlatović iz Partnera 1 – FOI.

Polaznici radionice naučili su koje su osnovne karakteristike e-učenja. Upoznati su s mogućnostima sustava za e-učenje Moodle koji je dostupan i nastavnicima preko usluga CARNET-a. Iz oglednog predmeta nastavnici su mogli vidjeti načine na koje mogu urediti i organizirati svoje sadržaje, primjereno dobnim uzrastima djece i predmetima koje predaju.  Na prikazanom primjeru naglasak se stavio na način organizacije materijala, programirano učenje, te praćenje rada korisnika/učenika.

Fotografije održane radionice u II. OŠ Varaždin, 15.11.
Fotografije s održane radionice u instituciji Partnera 1 (FOI) 29.11.