Ciljevi i rezultati projekta

Cilj projekta

Cilj projekta Full STEAM Ahead! je poboljšanje STEM vještina učenika i učitelja u II. osnovnoj školi Varaždin i to uvođenjem školskog okvira STEAM na svim razinama obrazovnog programa.

Rezultati projekta uključivat će sljedeće:
  • Poboljšanje infrastrukture i opreme učionica (4 učionice za 4 nova i unaprijeđena obrazovna programa vezana uz STEAM bit će opremljene i transformirane – učionica za dizajn igara, učionica za robotiku, učionica za 3D ispis i učionica astronomske zvjezdarnice).
  • Unapređenje STEAM kompetencija učitelja u korištenju suvremenih nastavnih metoda, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva pri njihovom svakodnevnom podučavanju (6 specijaliziranih radionica za nastavnike vezane uz suvremene nastavne metode, uporabu IKT-a u obrazovanju, planiranje e-učenja, STEM, igrifikaciju, umjetnu inteligenciju i kognitivne agente za razgovor održat će se u organizaciji partnera konzorcija).
  • Poboljšanje STEAM kompetencija učenika uvođenjem napredne tehnologije i modernih nastavnih metoda (nastavnici škole organizirat će najmanje 9 igrificiranih radionica na svim razinama obrazovanja s posebno razvijenim kognitivnim agentima i sustavom proširene stvarnosti za različite predmete vezane uz STEM područja).
  • Osnaživanje učenika s posebnim obrazovnim potrebama, razvojem novih i poboljšanih kurikuluma (tijekom projekta pilotirat će se 4 obrazovna programa izvannastavnih aktivnosti s posebno razvijenim materijalima za učenje za potencijalno darovite tj. za učenike s posebnim obrazovnim potrebama). Nastavnici koji će razvijati te programe će biti pod mentorstvom partnerskih stručnjaka u odgovarajućim područjima. Ti će programi do kraja projekta postati sastavni dio školskog kurikuluma.
  • Podučavanje učenika poduzetništvu organiziranjem učionica kao pružatelja usluga (nova učionica za dizajn igara pružit će nastavnicima usluge implementacije obrazovnih igara, nova učionica za 3D ispis će nastavnicima pružiti uslugu izrade didaktičkih pomagala).
  • Podučavanje učenika aktivnom građanstvu olakšavajući sudjelovanje u predmetnim događajima (jedna radionica za učenike bit će vezana ekskluzivno uz područje aktivnog građanstva).
  • Stvaranje dugotrajnih učinka educiranjem učitelja za trenere te organiziranjem odgovarajuće obuke trenera (najmanje dva učitelja proći će obuku za trenere u igrifikaciji obrazovanja i planiranju uvođenja e-učenja).